Ban lãnh đạo
Phòng hành chính
IT service
Hội đồng khoa học
Hội đồng tư vấn

Viện trưổng

Jean-Claude BajardJean-Claude BAJARD
Site Jussieu 26-00/202

Phó viện trưởng

Franck PetitFranck PETIT
Site Jussieu 26-00/223

Quản lý hành chính và tài chính

Aurore MarcosAurore MARCOS
Site Jussieu 26-00/204

Executive Assistant

Belaïd Naït SidnasBelaïd NAÏT SIDNAS
Site Jussieu 26-00/201

Executive Assistant

Aliénor Le ConteAliénor LE CONTE
Site Jussieu 26-00/203

Executive Assistant

Nadia AnbajaganNadia ANBAJAGAN
Site Jussieu 26-00/203

European & Industrial Project Manager

Émilie GrazianiÉmilie GRAZIANI
Site Jussieu 26-00/205

Dịch vụ truyền thông

Frédéric DelvalleFrédéric DELVALLE
Site Jussieu 26-00/226

Training correspondents

Aurore MarcosAurore MARCOS
Site Jussieu 26-00/204

Prevention assistants

Claude DutheilletClaude DUTHEILLET
Site Jussieu 25-26/208
Amine RhouniAmine RHOUNI
Site Jussieu 24-25/520
 Mentions légales
Sơ đồ site |