LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://who.paris.inria.fr/Julia.Lawall

LAWALL Julia

Viện trưởng
Nhóm nghiên cứu : REGAL
Ngày đi : 12/31/2014
https://who.paris.inria.fr/Julia.Lawall

3 Tiến sĩ 2013 - 2020

Bài báo khoa học 2009-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |